LEADER, JOLIE KIM HUYEN, WAS HONORED TO THE AWARD “TOP 50 ASIA-PACIFIC WOMEN LEADERS 2022”

LEADER, JOLIE KIM HUYEN, WAS HONORED TO THE AWARD “TOP 50 ASIA-PACIFIC WOMEN LEADERS 2022”

LEADER, JOLIE KIM HUYEN, WAS HONORED TO THE AWARD “TOP 50 ASIA-PACIFIC WOMEN LEADERS 2022”

LEADER, JOLIE KIM HUYEN, WAS HONORED TO THE AWARD “TOP 50 ASIA-PACIFIC WOMEN LEADERS 2022”

LEADER, JOLIE KIM HUYEN, WAS HONORED TO THE AWARD “TOP 50 ASIA-PACIFIC WOMEN LEADERS 2022”
LEADER, JOLIE KIM HUYEN, WAS HONORED TO THE AWARD “TOP 50 ASIA-PACIFIC WOMEN LEADERS 2022”

LEADER, JOLIE KIM HUYEN, WAS HONORED TO THE AWARD “TOP 50 ASIA-PACIFIC WOMEN LEADERS 2022”

Nữ lãnh đạo Jolie Kim Huyền được biết đến là Chủ tịch điều hành WLIN InterContinental, Nhà đồng sáng lập Công ty Maritime Services, CEO Công ty TNHH Dịch vụ Lương Nguyên, CEO Genki Japan House, CEO LNS US. Mới đây, chị đã được xướng tên tại Lễ vinh danh Top 50 Nữ lãnh đạo Châu Á - Thái Bình Dương 2022 do Tập đoàn Nữ lãnh đạo Toàn cầu WLIN Global Holdings (WGH) tổ chức.

Jolie Kim Huyen is known as Executive Chairman of WLIN InterContinental, Co-Founder of Maritime Services Company, CEO of Luong Nguyen Services Co., Ltd., CEO of Genki Japan House, CEO of LNS US. Recently, she was named at the Ceremony to honor the Top 50 Women Leaders of Asia-Pacific 2022 organized by WLIN Global Holdings (WGH).

Bắt đầu kinh doanh ngay khi vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, cứ 5 năm nữ doanh nhân Jolie Kim Huyền lại khởi nghiệp một ngành và đặt mục tiêu ngành sau phải lớn hơn ngành trước cả về quy mô lẫn độ phức tạp. Cho đến nay, chị đã sở hữu 4 công ty hoạt động đa lĩnh vực có trụ sở ở Việt Nam và nước ngoài.

Starting a business right after graduating from Foreign Trade University, and since then, every 5 years, businesswoman Jolie Kim Huyen has started an industry and set the goal of the new industry to be larger than the previous one in both scale and complexity. So far, she has owned 4 multi-sectoral operating companies based in Vietnam and abroad.

Người phụ nữ không ngại thử thách bản thân

A woman who’s not afraid to challenge herself.

Sở hữu 4 doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau, nữ doanh nhân Jolie Kim Huyền luôn không ngừng thử thách chính mình để chinh phục những mục tiêu mới. Công ty Maritime Services là đơn vị thuộc lĩnh vực Logistic do nữ doanh nhân Jolie Kim Huyền đồng sáng lập từ năm 2003. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã sở hữu hệ thống đại lý ở hơn 100 quốc gia khác nhau, làm giao nhận cho rất nhiều khách hàng, tập đoàn lớn toàn cầu về bao bì nước giải khát, thủy hải sản, nội thất, nông sản. 

Owning 4 businesses in different fields, businesswoman Jolie Kim Huyen has been constantly challenging herself to conquer new goals. Maritime Services is a logistics business co-founded by Jolie Kim Huyen in 2003. Up to now, the company has owned an agent system in more than 100 different countries, serving as a forwarder for many customers, large global corporations in beverage packaging, seafood, furniture, agricultural products.

Hai năm gần đây, nữ lãnh đạo còn cho thấy sự bản lĩnh của mình khi bắt tay mở rộng mô hình kinh doanh sang mảng sushi catering của Genki Japan House - thương hiệu chuyên về nhập khẩu và phân phối các thực phẩm, nguyên liệu Nhật Bản tới thị trường Việt Nam. Công ty đã đạt được thành công ngoài dự định khi từ một văn phòng với chỉ hơn 10 thành viên vào năm 2015, nay đã có đến 8 văn phòng, kho và gần 30 điểm sushi corner tại các siêu thị với hơn 200 nhân viên trên toàn quốc. 

In the last two years, she has also shown her bravery when she embarked on expanding her business model into sushi catering under Genki Japan House, a brand specializing in importing and distributing Japanese food and ingredients to the Vietnamese market. The company, which achieved unplanned success from an office with just over 10 members in 2015, now has eight offices, warehouses and about 30 sushi corners in supermarkets with more than 200 employees nationwide.

 Thương hiệu Genki Japan House đang phát triển từng ngày với sự lãnh đạo của nữ doanh nhân Jolie Kim Huyền 

Genki Japan House brand is growing day by day with the leadership of businesswoman Jolie Kim Huyen

Bên cạnh việc quản lý Công ty Maritime Services, Genki Japan House và Công ty TNHH Dịch vụ Lương Nguyên có quy mô ở Việt Nam, doanh nhân Jolie Kim Huyền còn không ngại thử thách bản thân khi định cư tại Mỹ và thành lập công ty LNS US - công ty thuộc ngành xuất khẩu đá với kỳ vọng sẽ đưa sản phẩm đá hoa cương granite, đá thạch anh quartz, đá basalt hay sản phẩm sàn vinyl của Việt Nam đến nhiều thị trường lớn hơn nữa.

Besides managing Maritime Services, Genki Japan House and Luong Nguyen Services Co., Ltd. in Vietnam, businessman Jolie Kim Huyen is not afraid to challenge herself when settling in the US and establishing LNS US Company - a company in the stone export industry with the expectation of bringing Granite, Quartz stone, Basalt stone and Vinyl flooring products made in Vietnam to many larger markets.

 

Tự hào được vinh danh Top 50 Nữ lãnh đạo Châu Á - Thái Bình Dương 2022

Proud to be honored as Top 50 Women Leaders of Asia-Pacific 2022

Bén duyên với kinh doanh từ rất sớm, bên cạnh việc quản lý và điều hành, chị Jolie Kim Huyền nhận thấy bản thân cần phải chia sẻ lại những kinh nghiệm mà mình tích lũy được trong quá trình kinh doanh đến cộng đồng và đây cũng chính là một trong những lý do khiến chị quyết định gia nhập vào Mạng lưới Nữ lãnh đạo Quốc tế WLIN Global. Bằng năng lực và uy tín của mình, chị đã đạt được những thành công lớn khi đảm nhận vai trò Chủ tịch điều hành WLIN InterContinental và dẫn dắt câu lạc bộ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng, đặc biệt là kết nối các nữ lãnh đạo Việt Nam ở các châu lục.

Becoming interested in business at a very early age, besides managing and operating, Ms. Jolie Kim Huyen realized that she needed to share the experiences that she accumulated in the business process to the community and this is also one of the reasons why she decided to join the WLIN Global International Women Leaders Network. With her competence and prestige, she has achieved great success by taking on the role of Executive Chairman of WLIN InterContinental and leading the club to organize many meaningful activities for the community, especially connecting Vietnamese female leaders in all continents.

 

Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh không tránh khỏi những lúc khó khăn, nhưng sau tất cả, chị Jolie Kim Huyền đã vượt qua và hoàn thiện mình hơn trước. Chia sẻ về điều này, chị cho biết: “Quản trị công ty đã khó, lãnh đạo cộng đồng còn khó gấp nhiều lần bởi ở đó toàn là các nữ chủ doanh nghiệp với tầm nhìn và khả năng khác biệt cần phải dung hòa. Có những lúc cũng mệt mỏi vì việc công ty, việc gia đình, việc cộng đồng diễn ra cùng lúc, nhưng chỉ cần nghĩ đến những giá trị mình mang lại cho cộng đồng và được đón nhận ủng hộ, giúp chị em ngày càng phát triển hơn, tôi như được tiếp thêm năng lượng để vượt qua cảm xúc ấy. Xin cảm ơn WLIN Global đã có những định hướng phát triển các câu lạc bộ theo cách có chiều sâu và giá trị hơn vì sự tiến bộ của phụ nữ, vì sự phát triển bản thân và góp phần nâng tầm doanh nghiệp.”

Operating business means to deal with difficulties from time to time, but after all, Ms. Jolie Kim Huyen has overcome and improved herself more than before. Sharing about this, she said: "Business management is very difficult itself; however, community leadership is even more difficult because all the women here, they are already business owners with different visions and abilities, so those need to be reconciled. Sometimes I'm really tired since I have to deal with the company, the family, the community at the same time, but just think about the values I can bring to the community and get supported, help people grow better, I feel energized to overcome that feeling. Thank you to WLIN Global for its orientation to develop the clubs in a more in-depth and valuable way for the advancement of women, for their own development and for contributing to enhance the business."

 

Với những đóng góp của mình cho cộng đồng, ngày 15/04/2022 vừa qua, tại sự kiện Lễ vinh danh Top 50 Nữ lãnh đạo Châu Á - Thái Bình Dương 2022, chị Jolie Kim Huyền đã vinh dự được trao giải vì những hoạt động góp phần phát triển kinh tế - xã hội và truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nhân.

With her contributions to the community, on April 15, 2022, at the ceremony to honor the Top 50 Women Leaders of Asia-Pacific 2022, Ms. Jolie Kim Huyen was honored to be awarded the award for her activities to contribute to socio-economic development and inspire the business community.

Chị Jolie Kim Huyền nhận giải thưởng tại Lễ vinh danh Top 50 Nữ lãnh đạo Châu Á - Thái Bình Dương năm 2022 (người đại diện thay mặt nhận giải)

Ms. Jolie Kim Huyen received the award at the Ceremony honoring the Top 50 Women Leaders of Asia-Pacific in 2022 (representing the recipient of the award)

Chia sẻ cảm nghĩ về việc được nhận giải Top 50 Nữ lãnh đạo Châu Á - Thái Bình Dương 2022, chị Jolie Kim Huyền cho biết, giải thưởng như nguồn động lực giúp chị có thêm niềm tin và sức mạnh để thực hiện các dự định của mình vì cộng đồng nữ lãnh đạo, góp phần vào các hoạt động giúp Mạng lưới Nữ lãnh đạo Quốc tế WLIN Global nói riêng và Tập đoàn Nữ lãnh đạo Toàn cầu WLIN Global Holdings nói chung phát triển hơn trong tương lai.

Sharing her feelings about receiving the Top 50 Asia-Pacific Women Leaders 2022, Ms. Jolie Kim Huyen said that the award is a big source of motivation to help her have more confidence and strength to implement her plans for the female leadership community, contribute to the activities to help WLIN Global International Women Leaders Network in particular and WLIN Global Holdings in generally grow stronger in the future.

Source: https://www.wlin.com.vn/nhan-vat/nu-lanh-dao-jolie-kim-huyen-vinh-du-nhan-giai-thuong-top-50-nu-lanh-dao-chau-a-thai-binh-duong-2022.html?fbclid=IwAR1-SCOcR4xv2BRRoaRZbzkbeWsDxLEEUy1lPLlhcQnB9HWg4_MDjYYutNs

Other news